Sveastranda Camping

Program Teltets dag

mangeteltvedmjøsa

Kl 12.00-16.00:

  • Konkurranser for barn
  • Quiz for voksne
  • Fiskekonkurranse
  • Natursti
  • Grilling

Kl 20.00-24.00: St. Hans feiring med levende musikk og bål.

Velkommen til Sveastranda Camping